История

През 1955 година в чехословашката република бил направен биологичен експеримент за получаване на кучило между НОК (Немско овчарско куче) и карпатския вълк.
По времето на експеримента са били получени кучила както от женска НОК и вълк, така и от вълчица и мъжкият НОК. Преобладаващото мнозинство от полученото потомство отговаряше на изискването за по-нататъшното развъждане. През 1965 година след края на експеримента се очерта план за оформянето за новата порода, целяща да съвмести полезните качества на вълк с тези на кучето. През 1982 година породата се признава за национална на Чехословашката република.

Повече информация