Ара ни привлече вниманието с изключително интересното си росдословие. Тя няма абсолютно никаква родствена връзка с нашите кучета. Това спомогна за внасянето на нов генетичен материал което е добре за развъдника ни . Ара е куче типичен представител от породата Чехословашки вълчак. За познавачите на породата е тя има характерни черти на куче размоножено в Чехия. Обича много децата и иска да е непрекъснато до нас. Спокоен благ характер, разбира се добре както с мъжки така и с женски кучета. Ние от развъдника сме радостни че тя е част от нашето голямо щаастливо семейство .